Site Overlay

Приклучни ормари (КПО, НКРО)

Надворешните кабелски разводни ормари НКРО можат да се изработуваат со два, четири, шест, осум изводи, или:

  • НКРО – 2
  • НКРО – 4
  • НКРО – 6
  • НКРО – 8

Кабловските приклучни ормари КПО можат да се изработуваат за монтажа во ѕид и на ѕид со 1 или 2 извода, односно:

  • ВКПО – 1 / 125 А; ЗКПО – 1 / 125 А
  • ВКПО – 2 / 125 А; ЗКПО – 2 / 125 А
Приклучни ормари 5
Приклучни ормари 4
Приклучни ормари 3
Приклучни ормари 2
Приклучни ормари 1
Scroll Up